Profil auditora a daňového poradce Ing. Aleny Malé

Dne 29.května 1978 jsem úspěšně dokončila studia na Vysoké škole ekonomická v Praze a stala jsem se inženýrkou ekonomie. Po škole jsem pracovala v ekonomických odděleních několika společností. Průběžně jsem zdokonalovala své znalosti, až jsem nastoupila na pozici vedoucí účtárny.

V prosinci roku 1991 jsem složila auditorské zkoušky na Ministerstvu financí. V srpnu následujícího roku začínám aktivně podnikat (IČ: 15897117) jako auditorka a zároveň poskytovat daňové, účetní a ekonomické poradenství.

Následně jsem složila kvalifikační zkoušku na daňového poradce a 15. listopadu 1995 jsem vstoupila do Komory daňových poradců České republiky. Jsem zapsaná v seznamu daňových poradců pod evidenčním číslem 00001811. Od té doby poskytuji právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakožto i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Od 1. ledna 2001 jsem také členkou Komory auditorů ČR.



Na budoucí spolupráci se těší

Ing. Alena Malá
auditor a daňový poradce

© 2009 Audit-praha.cz - Ing. Alena Malá, tel: 777 176 797