Audit

Předmětem mojí činnosti je v první řadě audit účetních závěrek.

Auditorské služby zahrnují:

  • Ověřování řádných, mimořádných a mezitímních účetních závěrek obchodních společností
  • Ověřování konsolidovaných účetních závěrek obchodních společností
  • Ověřování částí účetních závěrek (závazků z uzavřených smluv, pohledávek, daní aj.)
  • Ověřování účetních závěrek při fúzích a akvizicích
  • Ověřování účetních závěrek při vstupu do likvidace nebo prohlášení konkurzu

Všechny vady zjištěné v průběhu auditorských prací jsou konzultovány s vedením společnosti, a to za účelem jejich co nejrychlejšího odstranění. V této souvislosti je vhodné zmínit se o důležitosti tzv. průběžného auditu, kdy je v průběhu roku prováděna dílčí kontrola u klienta tak, aby bylo možné včas podchytit vzniklé vady a odstranit je.

Cena se stanovuje vždy dohodou a vychází z rozsahu a složitosti ověřovaných skutečností.


Měli byste zájem o audit?

nezávazně objednat

© 2009 Audit-praha.cz - Ing. Alena Malá, tel: 777 176 797