Daňové poradenství

  • daňové poradenství v oblasti přímých daní (daní z příjmů právnických a fyzických osob), ale také daní nepřímých (především daň z přidané hodnoty). Stranou nezůstávají ani další daně.
  • daňové poradenství je poskytováno jak smluvním klientům, tak klientům z řad individuálních zájemců
  • zpracování daňových přiznání k veškerým druhům daní s převzetím zákonné odpovědnosti
  • odklady termínů pro podání daňových přiznání, u kterých to zákon umožňuje
  • zastupování klientů v otázkách daní a poplatků před správci daně
  • průběžný daňový dohled – pravidelně v dohodnutých termínech navštěvuji klienta a provádím průběžnou kontrolu účetnictví, daňových evidencí, účetních a daňových postupů klienta, podílím se na tvorbě interních směrnic, řeším s ním průběžně vzniklou i plánovanou daňovou problematiku; sestavuji daňová přiznání a hlášení nebo se podílím na jejich tvorbě
  • provádění optimalizace daňové povinnosti - zpracuji analýzu stávajících daňových řešení, nabídneme návrhy a realizujeme opatření pro optimalizaci daňové povinnosti; stanovíme rizikové faktory a poté navrhneme takové postupy, které klientovi umožní v intencích zákona minimalizovat daňové zatížení

Při poskytování daňových služeb jsou základními pilíři obchodních vztahů mezi mnou a klientem jasné podmínky a otevřené jednání ze strany klienta. Takovému klientu mohu nabídnout vysokou kvalitu svých služeb co do kvalifikace a spolehlivosti, spočívající též v aktivním a zodpovědném přístupu ke klientovi a jeho účetním a daňovým záležitostem. Mohu poradit, jak postupovat, aby daně byly placeny včas a ve výši požadované zákonem a zároveň byla chráněna práva i dodržovány povinnosti poplatníka.

Rizika vyplývající z mojí činnosti jsou kryta pojistnou smlouvou.

Ceny služeb se stanovují dohodou dle rozsahu a náročnosti poskytovaných služeb.


Měli byste zájem o daňové poradenství?

nezávazně objednat

© 2009 Audit-praha.cz - Ing. Alena Malá, tel: 777 176 797