Účetní a ekonomické poradenství

Účetní poradenství je poskytováno formou poradenství osobního, telefonického i e-poradenství. Konkrétní forma, kterou je účetní poradenství poskytováno, je volena vždy podle podmínek a požadavků klienta tak, aby účetní poradenství odpovídalo jeho potřebám při jeho podnikatelské činnosti.

Ceny služeb se stanovují dohodou dle rozsahu a náročnosti poskytovaných služeb.


Měli byste zájem o Účetní a ekonomické poradenství?

nezávazně objednat

© 2009 Audit-praha.cz - Ing. Alena Malá, tel: 777 176 797